اخبار

 

معرفی bitdefender Patch Managment

کمپانی بیت دیفندر مولفه جدیدی با نام مدیریت وصله های امنیتی (Patch Management) را در محصولات گرویتی زون خود معرفی و عرضه نموده است.

از طریق این مولفه وصله های امنیتی برنامه سیستم عامل و سایر برنامه های نصب شده بر روی سیستم ها به صورت خودکار و از طریق کنسول مدیریتی مرکزی بر روی شبکه منتشر خواهد شد.

ماژول مدیریت وصله های امنیتی (Patch Management) بیت دیفندر ته تنها به صورت مرکزی به توزیع وصله های امنیتی م