بیت دیفندر

  توتال سکیوریتی فامیلی پک

15 کاربره

ویندوز®


بهترین امنیت در برابر همه تهدیدهای اینترنتی در رایانه های شخصی ویندوز

برای محافظت از رایانه شخصی در برابر همه تهدیدهای آنلاین ، بهترین مجموعه امنیت اینترنت را با بهترین امتیاز انتخاب کنید.

  • Unbeatable threat detection to stop sophisticated malware
  • Innovative technologies to protect against zero-day attacks
  • Multi-layer ransomware protection to keep your files safe
  • Secure VPN for complete online privacy, 200 MB/day/device IMPROVED
  • Advanced parental controls to keep your kids safe online
  • Minimal impact on your system performance

1,350,000 تومان

ناموجود