آلودگی شرگت ها وسازمان های بزرگ به WannaCry

گزارشات اخیر حاکی از آن است که ویروسی به نام WannaCry صدها هزار سیستم را درگیر کرده و در شرکت هایی مثل FedEx، Telefonica، Renault و Nissan ایجاد بحران نموده است،  این امر به ما نشان داده است که این بدافزار تا چه حد توانسته است خطرناک عمل نماید.

تا به امروز تمامی مشتریان آنتی ویروس بیت دیفندر در مقابل باج افزار WannaCry به طور کامل محافظت شده اند.

تمامی محصولات بیت دیفندر از مدل های یادگیری ماشین استفاده کرده و میتوانند انواع باج افزارهای WannaCry را تشخیص داده و در سیستم های راینه ای را در مقابل آنها محافظت کنند. لازم به ذکر است که این مدل های یادگیری ماشین توسط آزمایشگاه قدرتمند بیت دیفندر از چهار سال پیش توسعه داده شده و در محصولات بیت دیفندر گنجانده شده است.

علاوه بر این ها، تکنولوژی مجازی سازی درون گرا[1] توانایی جلوگیری از اکسپلویت هایی که آسیب پذیری EternalBlue  استفاده میکنند را دارد حتی اگر این بد افزارها تا کنون فعالیتی نداشته باشند( zero-day ) به همین دلیل سیستمهایی که آنتی ویرس بیت دیفندر را نصب کرده بودند و به بروز رسانی های ویندوز توجهی نداشتند از حمله این باج افزار در امان بودند.

به منظور اطمینان از اینکه توسط این نوع باج افزار آلوده نشوید آنتی ویروس سیستم بایستی هم تکنولوژی جلوگیری از اجرای باج افزارها را و هم قابلیت ضد اکسپلویت پیشرفته را داشته باشد.

برای آموزش بیشتر در مورد حملات و بازه‌ی محافظت آنتی ویروس بیت دیفندر در مقابل این خطرات، به سایت زیر مراجعه فرمایید.

https://www.bitdefender.com/media/html/business/wannacry/


[1] Hypervisor Introspection