مقایسه محصولات سازمانی و شرکتی آنتی ویروس بیت دیفندر


محصولات سازمانی

بیت دیفندر

امنیت نفاط پایانی

تعداد سرور قابل نصب

تعداد میل باکس قابل پشتیبانی

سرور و کلاینت های مجازی و فیزیکی

Server Security with Smart Cetralized Scanning (VDI, DaaS) - on-premises or in the cloud. (Also available by CPU socket licensing.)

محافظت از گوشی هوشمند

موبایل

تحلیل ریسک نقاط پایانی

Web Threat Protection

کنترل تجهیزات

مدیریت محتوا

Application Blacklisting

Application Control (Whitelisting)

دیواره آتش

Local and Cloud Machine Learning

ضد اکسپلویت پیشرفته

بازرسی پردازش ها

Ransomware Mitigation

Automatic Disinfection and Removal

مقابله با حملات در شبکه

مقابله با حملات بدون فایل اجرایی

اسکن مرکزی هوشمند

تحلیل خودکار در سندباکس

HyperDetect™ (Tunable Machine Learning)

MITRE Event Tagging

تشخیص آنومالی

تصویرسازی از حوادث

تجزیه و تحلیل علت ریشه ای حوادث

نظارت بر فعالیت های مشکوک

Email Security

مدیریت وصله های نرم افزاری

Full Disk Encryption

Hypervisor Introspection

Security for Storage

Network Traffic Security Analytics

Your Text

GravityZone Business Security

Ideal for small businesses looking for simple, yet efficient security

Super Detect


30%


0


(Cloud Console Only)

available

(Cloud Console Only)

available online

available online

compatible

مناسب برای سرورها و دستکاپ ها می باشد. تعداد سرور ها نباید از 30% کل لایسنس بیشتر شود.

GravityZone Advanced Business Security

Recommended to midsized companies looking for comprehensive protection

Super Detect

35%

150%

(On-Premises

Console Only)

(Cloud Console Only)

available

(Cloud Console Only)

available online

available online

compatible

(On-Premises Console Only)

compatible

compatible

Covers desktops, servers and Exchange mailboxes. No more than 35% of licenses can be used on servers.

GravityZone
Elite

Recommended to companies looking for aggressive protection against sophisticated threats

Hyper Detect

35%

150%

(On-Premises

Console Only)

(Cloud Console Only)

(On-Premises

Console Only)

available

(Cloud Console Only)

available online

compatible

(On-Premises Console Only)

compatible

(On-Premises Console Only)

compatible

compatible

مناسب برای سرورها و دستکاپ ها و امسچینج سرور می باشد. تعداد سرور ها نباید از 30% کل لایسنس بیشتر شود. تعداد 1.5 برابر لایسنس خرید شده را میتواند برای ایمیل های اکسچنج پوشش دهد

GravityZone Ultra

Recommended to companies looking for an integrated next-gen endpoint protection and EDR platform that accurately protects against sophisticated cyber threats.

XDR/EDR

35$

150%

(On-Premises

Console Only)

(Cloud Console Only)

(On-Premises

Console Only)

available

(Cloud Console Only)

available online

available online

available online

compatible

compatible

Covers desktops, servers and Exchange mailboxes. No more than 35% of licenses can be used on servers.

GravityZone

Enterprise


Add on

بستگی به لایسنس

بستگس به لایسنس

(On-Premises

Console Only)

(On-Premises

Console Only)

Add on

Add on

available

(Cloud Console Only)

available online

available online

available online

compatible

compatible