کاهش اثرات حمله باج افزار در بیت دیفندر (Ransomware Mitigation)

قابلیت Ransomware Mitigation بیت دیفندر امکان بازیابی فایلهای رمز شده توسط باج افزار را فراهم میکند.

شرکت امنیتی بیت دیفندر به تازگی قابلیتی Ransomware Mitigation را به محصولات خود به صورت رایگان اضافه نموده است. با فعال سازی این قابلیت از طریق پالیسی های امنیتی میتوانید فایل ها رمز شده خود را در صورت اجرای موفق یک حمله باج افزاری مجددا بازیابی نمایید.

Ransomware Mitigation is a new feature in the core product for MSPs starting with the November 2020 GravityZone release.

Once enabled from the console, the feature monitors suspicious activities and creates secure copies of encrypted files that can be restored after a ransomware attack. The feature adds to the extensive set of hardening and AI-powered prevention and behavioral detection functionality to give MSPs and customers peace of mind.

Unlike similar functionality available on the market, Bitdefender Ransomware Mitigation is tamper-proof and does not rely on shadow copies, which are often deleted by advanced ransomware.

روابط عمومی شرکت مهندسی ابل رایان پویا

نماینده رسمی آنتی ویروس بیت دیفندر در ایران